^Į viršų

Pasirinkite kalbą

Lithuanian English French German Italian Russian Turkish

Ugdymo proceso trukmė

Pamokų laikas

Pamoka

1-4 klasėms 5-8 klasėms

1

8.00-8.45 8.00-8.45

2

8.55-9.40

8.55-9.40

3

9.50-10.35

10.00-10.45

4

11.05-11.50

10.55-11.40

5

12.00-12.45

12.10-12.55

6

 

13.05-13.50

7

 

14.00-14.45

8

 

14.55-15.40

 

Tinklaraščiai

Prevencija mokykloje

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 4 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Paieška

Ugdymo planas

Garliavos Jonučių progimnazijos ugdymo planas 2018-2019 m.m.

1 priedas. Dėl_ilgalaikiu planu, dalykų moduliu, neformaliojo svietimo programu rengimo

2 priedas. Pažintinė kultūrinė veikla

2a priedas. Rekomenduojamų muziejų 5-6 kl. mokiniams sąrašas

3 priedas Ugdymo Plano lentelė 2018-2019

4 priedas. Del dalyku vertinimo

5 priedas. Siūlomi pasirenkamieji moduliai

6 priedas. Valandos skirtos mokinių poreikiams tenkinti 5-8 kl.

7 priedas. Valandos, skirtos mokinių poreikiams tenkinti  1-4 kl.

8 priedas. 2-4 kl. ankstyvasis anglu k. mokymasis 2018-2019 m.m.

9 priedas. Pagalbos teikimo vaikui TVARKA

10 priedas. Mokomųjų dalykų konsultaciju skyrimas 5-8 kl.

11 priedas. 2018-2019 m.m. socialine pilietinė veikla

12 priedas. Moduliu, pasirenkamuju dalyku, projektu rengimo tvarka

13 priedas. Individualus ugdymo planas

14 priedas. Individualaus ugdymo(si) plano priedas

15 priedas. Mokiniu pažangos ir pasiekimu vertinimo tvarka

16 priedas. Mokiniu ir jų tevu informavimo tvarka

17 priedas. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių bei kitų programų integravimas į mokomuosius dalykus

18 priedas. Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo planas 2018-2019 m.m.

19 priedas_Namu darbu kruvis (savaitei, minutemis)

20 priedas. Mokinių atleidimo nuo menų ir kūno kultūros pamokų tvarka

21 priedas_1-4 kl. 2018-2019 m.m. muzikos pamokas veda

22 priedas Dorinio ugdymo pasirinkimas pradinėse klasės 2018-2019m.m.

23 priedas MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA

24 priedas Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje

25 priedas_Patyciu intervencijos veiksmų planas

26 priedas_Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į pradinio ugdymo programą

Naudinga

Projektai

© 2013. Garliavos Jonučių progimnazija Visos teisės saugomos.


Facebook