^Į viršų

ES parama

Pasirinkite kalbą

Lithuanian English French German Italian Russian Turkish

Parama 1,2%

Ugdymo proceso trukmė

Pamokų laikas ir kabinetai

 

  1-4 kl.

5-8 kl.

1

8.00-8.45

8.00-8.45

2

8.55-9.40

9.00-9.45

3

9.50-10.35

10.00-10.45

4

11.05-11.50

11.00-11.45

5

12.00-12.45

12.00-12.45

6

13.00-13.45

13.00-13.45

7

 

14.00-14.45

Kabinetai 1-4 klasėms

Kabinetai 5-8 klasėms

Tinklaraščiai

Elektroninė biblioteka

Prevencija mokykloje

Patyčių dėžutė

Paieška

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
359565

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 11 svečių ir nėra prisijungusių narių

Ugdymo planas

Garliavos Jonučių progimnazijos ugdymo planas 2019-2020 ir 2020-2021 m.m.

1 priedas. Dėl_ilgalaikiu planu, dalykų moduliu, neformaliojo svietimo programu rengimo

2 priedas. Pažintinė kultūrinė veikla

3 priedas Ugdymo Plano lentelė

4 priedas. Del dalyku vertinimo

5 priedas. Siūlomi pasirenkamieji moduliai

6 priedas. Valandos skirtos mokinių poreikiams tenkinti 5-8 kl.

7 priedas. Valandos, skirtos mokinių poreikiams tenkinti  1-4 kl.

8 priedas. 2-4 kl. ankstyvasis anglu k. mokymasis

9 priedas. Pagalbos teikimo vaikui TVARKA

10 priedas. Mokomųjų dalykų konsultaciju skyrimas 5-8 kl.

11 priedas. Socialine pilietinė veikla

12 priedas. Moduliu, pasirenkamuju dalyku, projektu rengimo tvarka

13 priedas. Individualus ugdymo planas

14 priedas. Individualaus ugdymo(si) plano priedas

15 priedas. Mokiniu pažangos ir pasiekimu vertinimo tvarka

16 priedas. Mokiniu ir jų tevu informavimo tvarka

17 priedas. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių bei kitų programų integravimas į mokomuosius dalykus

18 priedas. Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo planas

19 priedas_Namu darbu kruvis (savaitei, minutemis)

20 priedas. Mokinių atleidimo nuo menų ir kūno kultūros pamokų tvarka

21 priedas_1-4 kl. muzikos pamokas veda

22 priedas Dorinio ugdymo pasirinkimas pradinėse klasėse

23 priedas MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA

24 priedas Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje

25 priedas. Patyčių intervencijos veiksmų planas

26 priedas_Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į ugdymo programą

27 priedas Individualus pagalbos planas

28 priedas. Ekstremali situacija

© 2013. Garliavos Jonučių progimnazija Visos teisės saugomos.


Facebook