^Į viršų

Pasirinkite kalbą

Lithuanian English French German Italian Russian Turkish

Ugdymo proceso trukmė

Pamokų laikas ir kabinetai

 

 

1-4 klasėms

5-8 klasėms

1

8.00-8.45

8.00-8.45

2

8.55-9.40

9.00-9.45

3

9.50-10.35

10.00-10.45

4

11.05-11.50

11.00-11.45

5

12.00-12.45

12.00-12.45

6

 

13.00-13.45

7

 

14.00-14.45

Kabinetai 5-8 klasėms

Tinklaraščiai

Prevencija mokykloje

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 5 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Paieška

Naujienos

Informacija tėvams dėl mokinių sveikatos pažymų

Remiantis Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 75 punktu, mokiniai iki 18 metų, kiekvienais metais turi pasitikrinti sveikatą (forma Nr. 027-1/a).

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo (2020.12.31). Ši lengvata įteisinta atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas ir net atnaujinus šių paslaugų teikimą dėl infekcijų kontrolės reikalavimų įgyvendinimo gydymo įstaigos gali priimti mažesnį pacientų skaičių.

Palengvinimas galios tiems mokiniams, kurie mokslus tęs toje pačioje mokymo įstaigoje, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje. Kitais atvejais (pirmų pradinių klasių mokiniams, naujai atvykusiems iš kitų mokyklų mokiniams), mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).

Informacija parengta remiantis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2020m.liepos 07 d. Nr. V-1615, Vilnius) „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31d. įsakymo Nr. 301“Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dovilė Onaitienė

Naudinga

Projektai

© 2013. Garliavos Jonučių progimnazija Visos teisės saugomos.


Facebook